Så här gick vår undersökning till

• Sportbladet har under de två första kvartalen 2016 skickat ut ett omfattande frågeformulär till Sveriges kvinnliga elitidrottare. Formuläret har via internet skickats till 756 aktiva över 18 år på landslagsnivå i 52 olika sporter. De aktiva har själva fått välja om de vill svara anonymt eller med sina namn. Totalt 301 personer har svarat.
• I majoriteten av idrotterna har Sportbladet fått hjälp av de olika specialförbunden för att komma i kontakt med de aktiva. Endast ett förbund, Svenska Friidrottsförbundet, har sagt nej. Deras motivering till det ser ni här intill.
• Frågorna är uppdelade i sektioner om menstruation, preventivmedel, graviditet samt kunskapen om den här delen av kvinnlig fysiologi kopplat till idrottsprestation. Frågeställningarna är utformade i samråd med Cecilia Fridén, leg sjukgymnast och docent på sektionen för fysioterapi på Karolinska Institutet samt Karolinska universitetssjukhuset och Magnus Hagmar, medicine doktor och överläkare på Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus. De kommenterar resultatet av enkäten, men det är Sportbladet som står bakom genomförandet med utskick och insamling av underlag samt bearbetning av resultat.
• Detta är ett journalistiskt frågeformulär och inte en vetenskaplig undersökning, men resultatet är stort och kan anses som studiemässigt relevant. Svarsfrekvensen anses som hög.
– Att en tredjedel i sin stressade tillvaro, som de här tjejerna har, svarar tyder på att det finns ett intresse, säger Magnus Hagmar, överläkare på Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus.

Motivering från Svenska Friidrottsförbundet:
”Ämnet för undersökningen är viktigt men Svenska Friidrottsförbundets medicinska kommitté valde, i samråd med de aktivas råd, att ändå tacka nej och inte distribuera enkäten till undersökningen. Det främsta skälet till det var för att inte äventyra den personliga integriteten hos enskilda idrottare.”
Sverker Nilsson, ordförande Svensk friidrotts medicinska kommitté
Karin Torneklint, förbundskapten
Jenny Jacobsson, medicinsk koordinator.